Emperor Group Logo
  
主頁職位空缺>網站指南>下載>聯絡我們
   英皇集團
        
負責部門
企業傳訊部
地址
香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心28樓
電話
(852) 2835 6633
傳真
(852) 2831 9916
電郵
corpcommdept@emperorgroup.com
         

負責部門
投資者關係部
地址
香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心28樓
電話
(852) 2835 6699
傳真
(852) 2893 5327
電郵
ir@emperorgroup.com
 

免責聲明 | © 2013 英皇集團。版權所有。